Info voor speler

We verwachten van elke speler:

• Houd u aan alle regels die omschreven staan in het huishoudelijk reglement van VCE Deftinge.

• Probeer zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen bij te wonen.

• Toon respect voor de scheidsrechter en de tegenstander.

• Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld.

• Een sportieve houding tijdens de wedstrijden wordt geëist.

• Uit geen kritiek ten opzichte van ploegmaten, trainer, afgevaardigde en scheidsrechters.

• We benaderen elkaar ten allen tijde op een positieve manier; binnen een teamsport is dat zeer belangrijk (“goed gedaan” werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”).

• Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen e.d. zijn uit den boze!!

Back to top